ยี่ห้อ : MAZDA
รุ่น : BT-50
ราคา : 1,200 บาทต่อวัน
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : Navara
ราคา : 1,200 บาทต่อวัน
ยี่ห้อ :Mitsubishi
รุ่น :Triton 4 ประตู
ราคา : 1,500 บาทต่อวัน
ยี่ห้อ :Toyota
รุ่น :Revo
ราคา : 1,100บาทต่อวัน